Nízkoenergetické rodinné dřevostavby na Vysočině

Dřevostavby, jako montované domy pro bydlení, slouží svým uživatelům po celém světě, kde jsou jich ve zcela rozdílných klimatických podmínkách vystavěny tisíce různých typů. Dřevo se ke stavbě domů používá již od počátku lidstva. Bylo snadno dostupné, levné, snadno opracovatelné a vyznačovalo se dlouhou životností. I když moderní stavební materiály jako beton, železo či ocel na poměrně dlouhou dobu zastínily kvality této přírodní suroviny, dřevo jako stavební materiál se opět vrací do popředí stavebních materiálů. Vzhledem k trendům, které doprovázejí oblast stavebnictví (dřevo jako stavební materiál tohoto tisíciletí) se lze domnívat, že rozvoj dřevostaveb se bude i nadále rozvíjet, a to rychleji, než u ostatních technologií.

Montovaný dům Žďár nad Sázavou

Dřevostavby se jako objekty určené k bydlení v poslední době proto velice úspěšně dostávají do podvědomí nejen odborníkům, ale především laické veřejnosti, což potvrzuje také zvyšující se zájem o jejich realizaci po celé ČR.

Dřevostavby se využívají převážně jako konstrukce pro stavbu rodinných domů, ale tento materiál umožňuje také výstavbu větších obytných budov. Setkáváme se s různými typy dřevostaveb - základní typy je možné zhlédnout na naší domovské internetové stránce www.agenturabydleni.cz, v odkazu Technologie výstavby.
V poslední době roste významně i podíl dřevěných konstrukcí a dřevostaveb na takových stavbách, jako jsou administrativní budovy, výrobní haly, sportovní stavby...

Dřevostavby jsou pro budoucího stavitele, který se rozhodne pro budování svého nového rodinného domu většinou ze dvou důvodů - peníze a čas. Dřevostavba v porovnání se zděným domem může přinést nezanedbatelné úspory času i finančních zdrojů.

Montovaný dům

Dřevostavby - montované domy, jsou velmi rychlou záležitostí. Hrubá stavba trvá několik dní a dokončení celé stavby je otázkou tří až čtyř měsíců. Realizují se zcela nebo z větší části bez mokrých procesů, dům je okamžitě obyvatelný a nemusí vymrzat a vysychat. Stavbu lze provádět i v zimě za nepříznivého počasí. Oproti zděnému domu tedy můžete bydlet o polovinu dříve. Nejdostupnějším a stále více žádanějším způsobem, jak získat vlastní dům, je vybavené pouze přízemí rodinného domu na klíč s připraveným podkrovím. Dokončení podkroví domu je ve většině případů postupné, zpravidla v závislosti na finančních možnostech a rostoucím počtu členů mladé rodiny. S touto možností je možné se seznámit na naší domovské stránce www.agenturabydleni.cz, v odkazu Dřevostavba pro mladé.

Dřevostavby - nízkoenergetické domy, jejich konstrukce dosahuje velmi příznivých hodnot tepelného odporu, což s sebou nese úspory na vytápění. Díky tenčím stěnám ušetříme také více místa pro vnitřní vybavení.

Dřevostavby jsou z hlediska životnosti srovnatelné se zděnými domy. Musejí samozřejmě stejně jako ostatní materiály splňovat zákonné a normové požadavky na pevnost, stabilitu a životnost. Rozhoduje však také přístup a péče k nim od jejich uživatelů.

Montovaná dřevostavba

Dřevěné konstrukce - požadavkem je odpovídající odolnost proti požáru - hořlavost. Zaručují dostatečný čas na evakuaci obyvatel, vždy v řádu desítek minut. Základem ochrany je zvládnutí principů tzv. "konstrukční ochrany dřeva", které zamezují vnikání vlhkosti do konstrukce a nežádoucímu proudění vzduchu.

Činností staveb z tzv. "materiálu 3. tisíciletí" se zabývá také naše společnost AGENTURA BYDLENÍ, jejíž dosavadní realizace dřevostaveb je možné zhlédnout na naší domovské internetové stránce firmy www.agenturabydleni.cz. Převážná část naší činnosti je realizována v kraji Vysočina, další naše aktivity směřují v současnosti taktéž do kraje Středočeského, Pardubického a Jihomoravského.

Jelikož má každý kraj své specifické rysy, má i každý svoji charakteristickou architekturu. Jsme přesvědčeni, že svojí stavební činností v oblasti dřevostaveb příznivě přispíváme k rozvoji nízkoenergeticky nenáročných, ekologických a našemu kraji tolik charakteristických staveb.

Nejdůležitějším směrem naší firmy k zabezpečení kvalitního života bydlení, je vytvoření rovnocenného partnerství s uživateli dřevostaveb, jejich rodinami, kvalita a služby v pečlivém provedení práce.